Obnova kříze v Klokočově nedaleko střelnice

Obnova kříze v Klokočově nedaleko střelnice

Jedná se o kříž z roku 1928, zhotovený kamenosochařem z Bystřice pod Hostýnem. Patrně z tohoto důvodu je na centrálním pilastru zobrazena Panna Maria Svatohostýnská. Celkově se jedná co do kulturního pojetí o hodnotný prvek, jelikož samotný kříž byl složen prakticky ze sedmi dílců výrazné profilace. Čtvrtá část podstavce je pak zdobená vytasanymi symboly eucharistie – kalich s vínem a hostií. Vlivem času, povětrnostních podmínek a vandalismu dosli k poškození v takové míře, že koncem roku 2019 spadla při vichřici horní část kříže a došlo k fatální devastaci.

I přesto, že kříž se nachází na soukromém pozemku a má tak svého majitele, se dlouhou dobu se zbytkem kříze nic nedělo. Rozhodli jsme se tedy, že podnikneme záchranný konzervační zásah. Kříž byl očištěn od nánosu řas a lišejníku. Značně narušeny kámen byl konzervován a kamenicky byly vyspraveny nejhorší trhliny a defekty. V neposlední řadě došlo k několikanásobné hydrofobizaci a osazení nového dřevěného krize.
Diky naší dobrovolnické práci se podařilo náklady na výše uvedené práce snížit na 5tis. Kč.

Bude li do budoucna zájem, ochota a podaří li se získat finanční prostředky, je možné realizovat obnovu kříže v původním rozsahu. Kalkulované náklady na celkovou kamenickou obnovu kříze jsou cca 150 tis. Kč.